ΤΙΜΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Το ενεργειακό πρόβλημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις με κινήσεις από μέρους όλων των κρατών, κυρίως του δυτικού κόσμου, να αλλάξουν στάση και να υιοθετήσουν αρχές για κατανάλωση ήπιων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ). Αν και η προσπάθεια αυτή είναι πολυδάπανη και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε σημαντικού μεγέθους εγκαταστάσεις, υπάρχει μια εφαρμογή, ίσως η μόνη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από το μικρότερο νοικοκυριό. Και αυτή είναι ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας. Αυτό συμβαίνει επειδή ενώ στις άλλες διατάξεις ΑΠΕ τα κόστη είναι πολύ μεγάλα, στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, οι τιμές είναι χαμηλές και έτσι, αντιμετωπίσιμες από απλά νοικοκυριά.

Η χώρα μας προσφέρεται κατ’ εξοχήν για χρήση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και για το λόγο αυτό η αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων ακμάζει και έχει ακόμα περιθώρια ανάπτυξης. Η εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 40% έως και 80% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, από τη χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα για τη θέρμανση του νερού, δεν είναι κάτι καθόλου μικρό. Οπότε το κίνητρο για αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι σημαντικό.

Στην Ελληνική αγορά σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες που παρέχουν ηλιακούς θερμοσίφωνες σε διάφορες κατηγορίες, τύπους, ποιότητες, μεγέθη και τιμές. Η ποικιλία είναι πολύ μεγάλη και το εύρος των τιμών ανάλογο. Μπορούμε να βρούμε ηλιακούς θερμοσίφωνες με τιμές από 250€ μέχρι και 18000€ ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα. Σαφώς όταν μιλάμε για την καλύτερη τιμή δεν εννοούμε τη φθηνότερη τιμή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των ηλιακών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επιλογή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η ομάδα του thermosifones.gr είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει να επιλέξετε και να σας προτείνει, ώστε να μπορείτε να πείτε ότι αγοράσατε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα στην καλύτερη τιμή. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμή του ηλιακού θερμοσίφωνα;

1.Το μέγεθος του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η τιμή του ηλιακού θερμοσίφωνα επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθός του όπως είναι φυσικό. Οι μικρότεροι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι φθηνότεροι από τους πιο μεγάλους. Και στον ηλιακό θερμοσίφωνα, το μέγεθός του αφορά στη χωρητικότητα του μπόιλερ (boiler) και στην επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη ή καθρέφτη. Μπορούμε να συναντήσουμε χωρητικότητες μπόιλερ από 50 λίτρα μέχρι 2000 λίτρα και επιφάνειες συλλέκτη από 0,5m² μέχρι και 40m². Είναι λογικό λοιπόν οι τιμές των ηλιακών συλλεκτών να επηρεάζονται καθοριστικά από το μέγεθός τους.

2.Τον τρόπο που ο ηλιακός θερμοσίφωνας ζεσταίνει το νερό. Υπάρχουν ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοιχτού κυκλώματος και κλειστού κυκλώματος. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοιχτού κυκλώματος ζεσταίνουν απευθείας το νερό το οποίο διέρχεται μέσα από τις σωληνώσεις του ηλιακού συλλέκτη. Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος, μέσα στις σωληνώσεις του συλλέκτη ρέει ειδικό αντιψυκτικό υγρό. Οι σωληνώσεις με το θερμασμένο υγρό περνούν μέσα από το boiler θερμαίνοντας το νερό που βρίσκεται εκεί(εναλλάκτης θερμότητας). Ένας παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι αυτός. Οι ανοιχτού κυκλώματος ηλιακοί θερμοσίφωνες λειτουργούν με περισσότερα προβλήματα στις χαμηλές θερμοκρασίες γι αυτό είναι φθηνότεροι.

3.Το είδος του ηλιακού θερμοσίφωνα ως προς την ενέργεια χρησιμοποιεί. Έτσι υπάρχουν οι απλοί, οι διπλής ενέργειας και οι τριπλής ενέργειας. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες απλής ενέργειας, ζεσταίνουν το νερό μόνο μέσω της ηλιακής ενέργειας. Οι διπλής ενέργειας χρησιμοποιούν εναλλακτικά και ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τριπλής ενέργειας, χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το νερό εκτός από την ηλιακή ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα του νερού του καλοριφέρ. Οι τιμές για αυτές τις κατηγορίες των ηλιακών θερμοσιφώνων αλλάζουν δεδομένου ότι για τη διπλή ή την τριπλή ενέργεια, χρησιμοποιούνται περισσότερα συστήματα τα οποία κοστίζουν. Οι απλής ενέργειας είναι οι φθηνότεροι ηλιακοί θερμοσίφωνες και οι τιμές αυξάνονται ανάλογα.

4.Η μορφή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Τους ηλιακούς θερμοσίφωνες τους διακρίνουμε στους απλούς ή κλασσικούς και τους compact. Στους κλασσικούς, το μπόιλερ και ο συλλέκτης είναι διαχωρισμένα, ενώ στους compact και τα δύο είναι ένα σώμα. Η δεξαμενή του νερού δηλαδή βρίσκεται μέσα στον ογκώδη ηλιακό συλλέκτη. Η τεχνολογία των ηλιακών θερμοσιφώνων compact είναι πιο εξελιγμένη και τα πλεονεκτήματα περισσότερα, οπότε και η τιμή του είναι υψηλότερη σε σύγκριση με έναν κλασσικό.

5.Το υλικό κατασκευής των θερμοσιφώνων. Αυτό αφορά στο υλικό και τον τρόπο κατασκευής του ηλιακού συλλέκτη και του μπόιλερ. Οι τιμές εδώ διαμορφώνονται ανάλογα με το υλικό επίστρωσης του απορροφητή, τον τρόπο συγκόλλησης των χαλκοσωλήνων με αυτόν, το υλικό του γυαλιού και τις ιδιότητές του για σωστή απορρόφηση της ακτινοβολίας, τις μονώσεις στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα. Οι πιο απλές κατασκευές των ηλιακών συλλεκτών σημαίνουν χαμηλότερες τιμές. Επίσης η τιμή του ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από το υλικό του μπόιλερ, το αν είναι απλό ή ανοξείδωτο, από το πάχος της λαμαρίνας, από την εσωτερική προστατευτική επίστρωση, από το είδος και το πάχος της μόνωσης και από το υλικό του εξωτερικού κελύφους του μπόιλερ. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν τις τιμές των ηλιακών θερμοσιφώνων με βάση τα υλικά κατασκευής τους.

6.Η εταιρία κατασκευής του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η τεχνολογία και η ποιότητα των ηλιακών θερμοσιφώνων εξαρτώνται σημαντικά από τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης. Και φυσικά αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στην τιμή του ηλιακού θερμοσίφωνα. Είναι γεγονός ότι στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική οι τεχνολογίες είναι πιο εξελιγμένες. Το ίδιο συμβαίνει και στους έλληνες κατασκευαστές και τους κατασκευαστές από το Ισραήλ. Είναι γνωστό επίσης ότι στις Ασιατικές χώρες το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλό με άμεσο αποτέλεσμα τις φθηνότερες τιμές και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Η εταιρία κατασκευής του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι λοιπόν ένας σημαντικός παράγοντας καθορισμού της τιμής του. Αρκετές εταιρίες κατασκευών ηλιακών θερμοσιφώνων κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά όπως: MALTEZOS, CALPAK, STIEBELSOLAR (ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ), Caldo, Sole, Norton, Werstahl, HELIOAKMI, Bauer, Esolar, Sonne, Stark, Thermit, Chauffe, Nuevosol, Sonnetech, και δεν είναι μόνο αυτές. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις Fulda, EnergyLife, Sun Energy, MultiSOL, AGM, Galaxy και πολλές ακόμα με μεγάλη ποικιλία ηλιακών θερμοσιφώνων και τιμών.

Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα μέσα στην πληθώρα των προσφορών να μην ξέρει τι πρέπει να διαλέξει. Η μόνη λύση σε αυτό είναι να γνωρίζετε εξ’ αρχής τι χρειάζεστε, και πόσα χρήματα είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε για να καταλήξετε στον καλύτερο ηλιακό θερμοσίφωνα με την καλύτερη τιμή. Και τότε θα μπορείτε να πείτε ότι πετύχατε τη φθηνότερη τιμή στον ηλιακό θερμοσίφωνα που επιλέξατε.